Vi söker lyckan ibland, trots att vi har den i vår egen hand. (Göthe Gustafsson)